Passend onderwijs voor iedereen

Welkom op de website over Passend Onderwijs in Amsterdam Zuidoost!

Op deze website vind je als leerkracht, IB’er, directeur of andere betrokkene bij het basisonderwijs in Zuidoost alle relevante informatie over passend onderwijs. Over landelijke en Amsterdamse ontwikkelingen, maar vooral ook over de veranderingen, afspraken én (praktijk)ervaringen in Amsterdam Zuidoost.

Als je zelf nuttige kennis en ervaring hebt opgedaan, die je wilt delen met anderen, aarzel dan niet dit ons te laten weten. We zullen dan via deze website zorgen voor verspreiding ervan.

Op deze website is ook informatie te vinden voor ouders bij het vergaren van kennis over (extra) ondersteuning voor hun kind en andere wetenswaardigheden over passend onderwijs.
Indien je vragen of opmerkingen hebt over deze website of suggesties ter verbetering, laat dit ons dan weten. We streven ernaar www.passendonderwijszuidoost.nl zo effectief en volledig mogelijk te laten zijn.

Deze website is een initiatief van Expertise Netwerk Zuidoost (ENZO) en wordt onderhouden door  Projectenbureau Primair Onderwijs Amsterdam Zuidoost.

Tiende voortgangsrapportage passend onderwijs

Op 6 december 2016 is de tiende voortgangsrapportage passend onderwijs aan de Tweede Kamer aangeboden. De staatssecretaris spreekt zijn waardering uit voor de inspanning van leraren, scholen, schoolbesturen en samenwerkingsverbanden die in de afgelopen tweeëneenhalf …

Lees verder ...

Meer zeggenschap ouders over passend onderwijs

Ouders krijgen mogelijk meer invloed op het passend onderwijs voor hun kinderen. Voortaan zullen de ouders toestemming moeten geven voor de manier waarop de ondersteuning en zorg voor het kind geregeld en uitgevoerd wordt door …

Lees verder ...