10. Rekenproblemen en dyscalculie

Effectief aansturen van leerlingen met (ernstige) rekenproblemen en dyscalculie

In deze vierdelige cursus leren intern begeleiders én leerkrachten meer over het signaleren en begeleiden van (ernstige) rekenproblemen en dyscalculie.
Na deze cursus ben je als leerkracht of intern begeleider vaardiger om goed rekenonderwijs te geven en leerlingen met rekenproblemen of dyscalculie te begeleiden op school of in je klas. Deze cursus bevat praktische tips en (huiswerk)opdrachten, die zorgen dat het geleerde direct toegepast kan worden in de praktijk.

Werkvormen: beeldmateriaal, casussen, theorie, kennistest, creatieve werkvormen, praktijkopdrachten en huiswerk.
Deelnemers ontvangen bij deelname aan de bijeenkomst en het inleveren van de huiswerkopdracht een certificaat van deelname.

Bijeenkomst 1: Reken Maar!

 • Je leert wat de pijlers van goed rekenonderwijs zijn.
 • Je leert hoe rekenmethodes zijn opgebouwd en hoe de rekenkundige ontwikkeling van leerlingen verloopt.
 • Je leert aan de hand van de eigen rekenmethode hoe een leerlijn is opgebouwd in hoofdfasen.
 • Je leert met deze kennis beter aan te sluiten bij de ontwikkeling van de kinderen in de groep.

Bijeenkomst 2: Analyseren en rekengesprek

 • Je leert rekenproblemen te analyseren.
 • Je leert doormiddel van een rekengesprek inzicht te krijgen in de rekenproblemen.
 • Je leert meer over de rekenwiskundige ontwikkeling van leerlingen door het drieslagmodel en het handelingsmodel en het rekengesprek en leert deze toe te passen.

Bijeenkomst 3: In de praktijk

 • Je leert wat diagnosticerend onderwijs is en hoe dit toegepast kan worden middels de richtlijnen uit het protocol ERWD (Ernstige Reken- en Wiskunde problemen en dyscalculie).
 • Je leert welke sporen van lesgeven ingezet kunnen worden.
 • Je leert welke materialen ingezet kunnen worden in de klas bij rekenproblemen.
 • Je leert wat het belang is tussen sommen en realiteit en het toepassen van de vertaalcirkel.

Bijeenkomst 4: Dyscalculie

 • Je leert hoe een handelingsplan opgesteld kan worden bij ernstige rekenproblemen.
 • Je leert wat dyscalculie is en hoe dit is te onderscheiden van rekenproblemen.
 • Je ervaart hoe het is om dyscalculie te hebben aan de hand van een ervaringsoefening.

Doelgroep
Deze workshop is bedoeld voor leerkrachten groep 1 t/m 8 en intern begeleiders.

Aantal deelnemers
Minimaal 12 en maximaal 16 deelnemers

Trainer
Trainer van het RID
www.rid.nl

Data
10 oktober 2018  15.00 – 17.00 uur
28 november 2018  15.00 – 17.00 uur
30 januari 2019  15.00 – 17.00 uur
20 maart 2019  15.00 – 17.00 uur

Wij verzoeken je je alleen aan te melden als je alle vier de bijeenkomsten bij kunt wonen.
Klik hier om je aan te melden voor deze serie workshops.