2. Rijke leeromgeving voor het jonge kind

Maak van leren een feestje. Dat is de missie van jonge-kindspecialist Dayenne Schurman. Het verrijken van de leeromgeving van het jonge kind is hierbij een belangrijk speerpunt. In deze reeks workshops onderzoek je samen de behoeftes van leerlingen, leerkrachten en de onderbouwgroep op sociaal-emotioneel vlak. Onderdeel hiervan is het signaleren en benoemen van obstakels zodat deze oplossingsgericht kunnen worden bijgestuurd. Hierbij is spel de basis van alles. Spel overbrugt belemmeringen, brengt je in vervoering, leidt ongemerkt tot nieuwe inzichten en brengt taal op een ongedwongen manier tot leven.


Bijeenkomst 1: Hoeken! Rijk genoeg ingericht?

Doelstelling
In deze workshop is het creëren van een rijke, uitdagende en betekenisvolle leeromgeving het uitgangspunt. Een groep 1-2 zonder hoeken is ondenkbaar, maar er zijn hoeken en hoeken. Het jonge kind heeft behoefte aan een rijke, uitdagende speelleeromgeving. Wil jij ook graag bij elk thema een uitdagende speelleerhoek maar zie je niet altijd de mogelijkheid en middelen? Deze workshop laat inspirerende praktijkvoorbeelden zien.

Opbrengst
Je krijgt ter inspiratie tal van praktijkvoorbeelden te zien. Je weet wat een uitdagende, rijke leeromgeving inhoudt en wat dat vraagt van de inrichting en het materiaal. Je kunt deze kennis toepassen op je eigen ruimten.


Bijeenkomst 2: Spel? De basis van leren!

Doelstelling
In deze workshop staat het spel centraal. Voor het jonge kind vormt spelen de basis van het leren. Daarnaast is spelen van groot belang voor de ontwikkeling van het zelfvertrouwen en het succesvol leren omgaan met de omgeving. Voor de verbreding en verdieping van het spel heeft het jonge kind aandacht en stimulans van volwassenen nodig. Wanneer speel je mee met het jonge kind en wanneer niet? Hoe stimuleer je het spel zonder de regie over te nemen? Het is een hele kunst om het juiste moment af te wachten en ‘kindvolgend’ te blijven.

Opbrengst
Je krijgt ter inspiratie tal van praktijkvoorbeelden te zien. Je kent de verschillende fasen van spelbegeleiding en kijkt kritisch naar de wijze hoe dit spel integreert in de groep. Je kunt spelbegeleiding structureel in de eigen praktijk inzetten. Verder ga je aan de slag met het maken van een spelplan, gericht op de onderwijsbehoeften van het jonge kind.


Bijeenkomst 3: Taalachterstand? Kansen verhogen!

Doelstelling
De workshop is erop gericht om je te inspireren en te voorzien van praktische tips waarbij wordt ingespeeld op de onderwijsbehoeften van het jonge kind. Er wordt er niet gekeken naar hoe je taalachterstanden inhaalt, maar naar hoe je kansen verhoogt. Het jonge kind kan altijd progressie laten zien, als het er maar de kans voor krijgt.

Opbrengst
Je verdiept je in de onderwijsbehoeften van het jonge kind, weet hierin te differentiëren en kunt deze koppelen aan de rijke leeromgeving. Spel is hierbij het uitgangspunt. Vanuit spel ontwikkelt het jonge kind taal op allerlei gebieden en breidt het zijn woordenschat op speelse wijze uit.


Bijeenkomst 4:  Boze kleuter! Wat schuilt daarachter?

Doelstelling
In de workshop wordt geleerd om het gedrag van het jonge kind te lezen, te begrijpen en bij te sturen. Als er sprake is van donder en bliksem in het hoofd is het vinden van woorden een haast onmogelijke opgave voor het jonge kind. Alle frustratie gaat dan naar de handen, voeten en gezicht, en daarmee zal het communiceren. Wat zit er achter dit gedrag? Wat wil het kind met dit gedrag bereiken? Hoe leer je het kind dat dit gedrag ongewenst is, averechts werkt en dat het veel zinvoller is als het kind zijn buien beter weet te reguleren?

Opbrengst
Tijdens deze workshop krijg je handvatten en tools mee om het jonge kind te helpen zijn emoties en gevoelens te kanaliseren. Deze workshop geeft inzicht hoe je door middel van  spel, muziek, dans, ontspanningsoefeningen en het voeren van gesprekken het jonge kind helpt om grip te krijgen op zijn emoties.Doelgroep

Leerkrachten en onderwijsassistenten van de groepen 1-2

Aantal deelnemers
Minimaal 12, maximaal 16

Trainer
Dayenne Schurman-de Bruin
https://derijkeleeromgeving.nl

Data
10 oktober 2018  15.00 – 17.00 uur
28 november 2018  15.00 – 17.00 uur
30 januari 2019  15.00 – 17.00 uur
20 maart 2019  15.00 – 17.00 uur


Wij verzoeken je je alleen aan te melden als je alle vier de bijeenkomsten bij kunt wonen.
Klik hier om je aan te melden voor deze serie workshops.