20 juni 2018: masterclass ‘Gelijke kansen in diverse klassen’

In zijn masterclass gaat Iliass El Hadioui in op de effecten van een super-diverse buitenschoolse leefwereld op de schoolcultuur in een stedelijke omgeving. In het bijzonder gaat hij in op hoe stedelijke jongeren laveren tussen de (verborgen en uitgesproken) sociae codes van hun thuiscultuur, de peergroup zoals de straatcultuur en hun schoolcultuur.

Deze toestand leidt op scholen in een stedelijke omgeving tot demotivatie, voortijdige schooluitval en soms ook een negatieve groepsdynamiek in het klaslokaal.

El Hadioui laat vervolgens zien hoe jongeren, ondanks deze mis-match tussen de leefwerelden, veerkrachtigheid kunnen ontwikkelen en komen tot de self-efficacy om de schoolladder te ervaren als hun ladder. Deze transformatie van een slachtofferhouding naar veerkrachtigheid ontstaat niet automatisch en overal.

In het tweede deel van zijn masterclass neemt hij de onderwijsprofessionals mee in de concrete mechanismen die ten grondslag liggen aan deze micro-transformaties in het klaslokaal.

Ten slotte gaat hij in op de cultuur binnen teams als belangrijke vehikel voor dit effectief professioneel handelen van de individuele leerkracht en de fundamentele rol voor schoolleiders met betrekking deze cultuurverandering.

Praktische gegevens
Datum: 20 juni 2018
16.00 uur – 16.15 uur opening met een optreden van leerlingen uit Zuidoost
16.15 uur – 17.15 uur Masterclass Iliass El Hadioui
17.15 uur – 18.00 uur borreltijd

Locatie: Bijlmerparktheater
Toegang: gratis.
De masterclass is bedoeld voor de medewerkers van de basisscholen die vallen onder de samenwerkende schoolbesturen primair onderwijs in Amsterdam Zuidoost. De bijeenkomst is dan ook alleen voor hen toegankelijk.

Aanmelden
Je kunt je hier aanmelden.
Let op: er is slechts een beperkt aantal kaarten beschikbaar.