Masterclass Iliass El Hadioui

Op 20 juni 2018 verzorgde Iliass El Hadioui een masterclass over de effecten van een super-diverse buitenschoolse leefwereld op de schoolcultuur in een stedelijke omgeving. In het bijzonder ging hij in op hoe stedelijke jongeren laveren tussen de (verborgen en uitgesproken) sociale codes van hun thuiscultuur, de peergroup zoals de straatcultuur en hun schoolcultuur.

Deze toestand leidt op scholen in een stedelijke omgeving tot demotivatie, voortijdige schooluitval en soms ook een negatieve groepsdynamiek in het klaslokaal.

El Hadioui liet vervolgens zien hoe jongeren, ondanks deze mis-match tussen de leefwerelden, veerkrachtigheid kunnen ontwikkelen en komen tot de self-efficacy om de schoolladder te ervaren als hun ladder. Deze transformatie van een slachtofferhouding naar veerkrachtigheid ontstaat niet automatisch en overal.

In het tweede deel van zijn masterclass nam hij de onderwijsprofessionals mee in de concrete mechanismen die ten grondslag liggen aan deze micro-transformaties in het klaslokaal.

Ten slotte ging hij in op de cultuur binnen teams als belangrijke vehikel voor dit effectief professioneel handelen van de individuele leerkracht en de fundamentele rol voor schoolleiders met betrekking deze cultuurverandering.


De masterclass werd georganiseerd voor de medewerkers van de basisscholen die vallen onder de samenwerkende schoolbesturen primair onderwijs in Amsterdam Zuidoost.