3. Omgaan met moeilijk gedrag

We hebben er allemaal mee te maken. Gedrag van leerlingen waarmee we niet goed raad weten. Vaak gaan we op zoek naar oorzaken en verklaringen, maar dan…?  Deze training is naast het maken een goede gedragsanalyse ook sterk gericht op hoe er vervolgens mee om te gaan. In de training is aandacht voor situaties, waarbij we niet altijd in de gelegenheid zijn om alle factoren optimaal te beïnvloeden; denk aan gezinsachtergronden of invloeden van de straat en peergroep.

Opbrengsten/ inhoud van de bijeenkomsten
‘Praktisch alle problemen kunnen worden opgevat als vaardigheden die nog ontwikkeld moeten worden’ (Ben Furman). In iedere groep heb je leerlingen die je lastig vindt. Vaak zijn het leerlingen die op één of andere manier verstorend gedrag vertonen en daarmee de orde en de sfeer in de klas verstoren. Ondanks extra aandacht, straffen, belonen en andere maatregelen lukt het niet goed om het gedrag te verbeteren. En dan? Van de andere kant; welke intentie zit er achter het gedrag van een kind en hoe reageer je hier goed op? Hoe blijf je professioneel en adequaat handelen als je emotioneel wordt geraakt? Hoe zet je problemen om in vaardigheden en hoe help je een kind bij het ontwikkelen van die vaardigheden? Dit zijn vragen, waar we oplossingsgericht antwoord op proberen te geven in de training ‘Omgaan met moeilijk gedrag’.

  • Zicht op het verschil tussen lastig probleemgedrag, belangrijk probleemgedrag en gedragsstoornissen.
  • Zicht op preventie: wat helpt om lastig en ernstig probleemgedrag in de groep te voorkomen?
  • Bewustwording over de manier waarop je kijkt en denkt over leerlingen met lastig en probleemgedrag (mentaal model).
  • Je bent je bewust van je pedagogische voorkeursstijl en het effect.
  • Je oefent interventies om het gedrag van leerlingen te beïnvloeden.
  • Een positieve grondhouding die gericht is op wat leerlingen nodig hebben (basisbehoeften).
  • Maken van een goede gedragsanalyse.

Doelgroep
Leraren alle leerjaren, interne begeleiders

Aantal deelnemers
In verband met de intensiteit van de training is het maximaal aantal deelnemers per groep 16 personen.

Trainer
Gedragsspecialist van Inschool Academie

Data
10 oktober 2018  15.00 – 17.00 uur
28 november 2018  15.00 – 17.00 uur
30 januari 2019  15.00 – 17.00 uur
20 maart 2019  15.00 – 17.00 uur

Wij verzoeken je je alleen aan te melden als je alle vier de bijeenkomsten bij kunt wonen.
Klik hier om je aan te melden voor deze serie workshops.