6. OPP

In deze training leer je hoe je leerlingen die passend onderwijs nodig hebben monitort gedurende hun schoolloopbaan. Deze monitoring krijgt zijn beslag in het OPP.

Opbrengstverwachting:

  • Na afloop kan je een OPP schrijven voor leerlingen binnen jouw school die extra ondersteuning ontvangen
  • Je bent in staat de ontwikkeling van deze kinderen nauwgezet te volgen en bij te sturen met interventies binnen jouw school
  • Je hebt jouw kennis vergroot om passend onderwijs duurzaam te implementeren binnen jouw school.

Bijeenkomst 1
Een OPP schrijf je verplicht voor leerlingen die extra ondersteuning krijgen bovenop het basisaanbod. Daarnaast kun je besluiten een OPP ook voor andere leerlingen te schrijven die niet verplicht een OPP nodig hebben. In deze bijeenkomst worden voorbeelden van OPP’s besproken.

Bijeenkomst 2
Hoe bepaal je welke doelen gesteld worden in het OPP? Passende Perspectieven, Marielle van der Stap (van kerndoel tot leerlijn) en SLO worden besproken. Welke begeleiding past bij de gestelde doelen? Wat vraagt dit van de basiskwaliteit van de school? Er is gelegenheid tot het inbrengen van de eigen casussen met betrekking tot de inhoud van deze sessie.

Bijeenkomst 3
Hoe zet je een toetsloopbaan uit voor de betreffende leerling? De Cito tussentoetsen worden besproken en ook andere toetsmiddelen. Welke aanpassingen kan jij maken bij toetsen?
We maken een start met het uitzetten van een toetsloopbaan voor ingebrachte casussen.

Bijeenkomst 4
Het OPP wordt in een breder perspectief geplaatst binnen passend onderwijs. Hoe ziet het landschap eruit van passend onderwijs? Hoe kan het OPP bijdragen om passend onderwijs binnen de eigen school duurzaam te implementeren? Als laatste is in deze sessie ruimte om de ingebrachte casussen te evalueren.

Tussentijds mogen OPP’s voor een beoordeling geanonimiseerd gemaild worden naar De Opstap.

Doelgroep

Deze workshop is bedoeld voor leerkrachten groep 1 t/m 8 en intern begeleiders

Aantal deelnemers
Minimaal 6 én maximaal 6 deelnemers.

Trainer
Silvia Jellese, Praktijk de Opstap
www.praktijkdeopstap.nl

Data 1e ronde
10 oktober 2018  15.00 – 17.00 uur
28 november 2018  15.00 – 17.00 uur
30 januari 2019  15.00 – 17.00 uur
20 maart 2019  15.00 – 17.00 uur

Let op: wanneer de eerste ronde vol is, wordt overgegaan tot een tweede ronde. Dit betekent dat als je je inschrijft voor de workshops, je ermee akkoord gaat dat je eventueel wordt ingedeeld in de tweede ronde. Uiteraard berichten we je in dat geval zo snel mogelijk.

Data 2e ronde
3 oktober 2018  15.00 – 17.00 uur
21 november 2018  15.00 – 17.00 uur
23 januari 2019  15.00 – 17.00 uur
13 maart 2019  15.00 – 17.00 uur

Wij verzoeken je je alleen aan te melden als je alle vier de bijeenkomsten bij kunt wonen.
Klik hier om je aan te melden voor deze serie workshops.