8. Zien is snappen

Grip op Nederlands voor anderstalige kinderen

Heb jij ook kinderen in de klas voor wie het Nederlands niet de enige of eerste moedertaal is? En vind je het belangrijk te leren omgaan met hun specifieke moeilijkheden in de Nederlandse taal? In de cursus Zien is Snappen maak je kennis met specifieke aspecten van de Nederlandse taal, die in taalmethodes niet belicht worden. Zodat je beter in staat bent anderstalige leerlingen het Nederlands te onderwijzen.

Opbrengsten/ inhoud van de bijeenkomsten
In de cursus leer je hoe je anderstalige kinderen met eenvoudige middelen het Nederlands kunt onderwijzen. De korte lessen kunnen naast elke taalmethode worden gebruikt, maar zijn ook te verbinden aan de nieuwkomersmethode Prisma Mondeling Nederlands.

In een grootstedelijke context als Amsterdam is de uitzondering de regel. Voor veel kinderen is het Nederlands niet hun enige of eerste moedertaal. Door kinderen tijdig te trainen in het correct gebruiken van taalverschijnselen die voor tweede taalsprekers lastig te verwerven zijn, zorg je ervoor dat hun taalgebruik in het Nederlands versterkt wordt. Tijdens de bijeenkomsten werk je met Coöperatieve Leerstrategieën aan de volgende inhouden:

 • Wat is taal?
 • Wat is tweedetaalverwerving?
 • Wat is taalonderwijs en Nt2-onderwijs?
 • Welke risicomomenten zijn er in de schoolloopbaan van het anderstalige kind?
 • Welke leerbehoeftes heeft het kind?
 • Aanvulling bij woordenschatlessen en Zinnen maken
  ○ zelfstandig naamwoord
  ○ eigennamen en meervoud en verkleinwoorden en samenstellingen (voor groep 1-4 én inhaalprogramma voor 5-8)
  ○ zinnen.
 • Werkwoorden en bijvoeglijke naamwoorden en jokerwoorden
  ○ het werkwoord (groep 1-3 )
  ○ knipwerkwoorden (groep 4)
  ○ bijvoeglijke naamwoorden algemeen (groep 1-3)
  ○ trappen van vergelijking (groep 4)
  ○ lessen jokerwoorden (groep 1-4)
 • Klanken en letters
  ○ aanbieden en oefenen van klanklessen in groep 1-2, 3-4
  ○ Algemene Nt2-didactiek en taalanalyse
  ○ structurele leerlijn in groep 1-4
  ○ inhaalprogramma 4-8 de stappen in didactiek
  ○ het evalueren van spontaan taalgebruik van de leerling
  ○ het vaststellen van de leerlijnen en het organiseren van structurele lessen.

Doelgroep
Deze workshop is bedoeld voor leerkrachten en intern begeleiders in het basisonderwijs.

Aantal deelnemers
Minimaal 12 en maximaal 16 deelnemers

Trainer
Trainer van het ABC

Data
10 oktober 2018  15.00 – 17.00 uur
28 november 2018  15.00 – 17.00 uur
30 januari 2019  15.00 – 17.00 uur
20 maart 2019  15.00 – 17.00 uur

Wij verzoeken je je alleen aan te melden als je alle vier de bijeenkomsten bij kunt wonen.
Klik hier om je aan te melden voor deze serie workshops.