9. Lees- en spellingsproblemen

Effectief aansturen van leerlingen met (ernstige) lees- en spellingproblemen en het tijdig signaleren van dyslexie

In deze vijfdelige cursus leren leerkrachten én intern begeleiders meer over het signaleren en begeleiden van  (ernstige) lees- en spellingproblemen en dyslexie. Na deze cursus ben je als leerkracht of intern begeleider vaardiger om leerlingen met leesproblemen en dyslexie te begeleiden op school of in je klas. Deze cursus bevat praktische tips en (huiswerk)opdrachten, die zorgen dat het geleerde direct toegepast kan worden in de praktijk. Er zal een onderscheid gemaakt worden tussen opdrachten voor intern begeleiders (meer beleidsmatig) en leerkrachten (direct toepasbaar in de klas), zodat beide doelgroepen zo effectief mogelijk het geleerde kunnen toepassen in de eigen praktijk.

Werkvormen: beeldmateriaal, casussen, theorie, kennistest, creatieve werkvormen, praktijkopdrachten en huiswerk
Deelnemers ontvangen bij deelname aan de bijeenkomst en het inleveren van de huiswerkopdracht een certificaat van deelname.

Bijeenkomst 1: Toetsen, signaleren, analyseren en noteren

 • Je leert hoe een effectieve doorgaande lijn van toetsen op gebied van lezen en spellen eruit ziet en hoe je dit kunt toetsen aan de eigen praktijksituatie in de school (intern begeleider/ leesspecialist) of klas (leerkracht).
 • Je leert inhoudelijk meer over het type toetsen voor lezen en spellen en het belang hiervan.
 • Je leert aan de hand van (zelf ingebrachte) casussen lees- en spellingproblemen signaleren en toetsgegevens analyseren. Je leert ook welke leerlingen in de school of klas extra zorg nodig hebben en op welk ondersteuningsniveau.

Bijeenkomst 2: Het vormgeven van ondersteuningsniveau 2 en 3

 • Je leert welke richtlijnen er gelden vanuit het protocol Leesproblemen & Dyslexie en de nieuwste richtlijnen vanuit het NKD (Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie) voor de inzet van ondersteuningsniveau 2 en 3.
 • Je leert inhoudelijk welke zorg valt onder ondersteuningsniveau 2 en 3 en welke methodes en vormen worden toegepast . Je leert dit te toetsen aan de eigen praktijk in de school en klas.
 • Je leert hoe deze zorg organisatorisch vormgegeven kan worden in de eigen klas of school.
 • Je leert hoe de zorg effectief beschreven kan worden als onderbouwing voor eventuele (vergoede) dyslexiezorg.

Bijeenkomst 3: Dyslexie en de zorg

 • Je ervaart hoe het is om dyslexie te hebben aan de hand van een ervaringsoefening.
 • Je leert wat dyslexie is vanuit de laatste wetenschappelijke inzichten.
 • Je leert hoe de toegang tot de dyslexiezorg georganiseerd is.
 • Je leert welke dwaalwegen er gelden rondom dyslexie.
 • Je leert meer over de diagnostiek en effectieve behandeling van dyslexie.


Bijeenkomst 4: Dyslexie en nu? verdieping

 • Je leert hoe leerlingen met dyslexie na de diagnose in de klas te begeleiden zijn.
 • Je leert daarbij welke belemmeringen leerlingen met dyslexie bij de verschillende vakgebieden ervaren
 • Je leert wat compenserende en dispenserende maatregelen zijn voor leerlingen met dyslexie.
 • Je leert bovenstaande om te zetten naar acties voor op school of in de klas.


Bijeenkomst 5: Dyslexie en co-morbiditeit, dubbel zo moeilijk?

 • Je leert wat co-morbiditeit is en leert daarbij meer over Dyslexie in combinatie met NT2 problematiek, Dyscalculie, Laag IQ, hoogbegaafdheid en ADHD/ ASS-problematiek.
 • Je leert over de mogelijkheden voor doorverwijzing naar de vergoede EED-zorg bij comorbiditeit.
 • Je leert wat de gevolgen zijn voor de diagnostiek en behandeling bij comorbiditeit.
 • Je leert hoe  leerlingen met co-morbiditeit in de klas te begeleiden zijn en kan dit door middel van opdrachten praktisch omzetten naar de klas.


Doelgroep
Deze workshop is bedoeld voor leerkrachten groep 1 t/m 8 en intern begeleiders.

Aantal deelnemers
Minimaal 12 en maximaal 16 deelnemers

Trainer
Trainer van het RID
www.rid.nl

Data
10 oktober 2018  15.00 – 17.00 uur
28 november 2018  15.00 – 17.00 uur
30 januari 2019  15.00 – 17.00 uur
20 maart 2019  15.00 – 17.00 uur
17 april 2019  15.00 – 17.00 uur

Wij verzoeken je je alleen aan te melden als je alle vier de bijeenkomsten bij kunt wonen.
Klik hier om je aan te melden voor deze serie workshops.