Adviesloket

In 2008 is in het toenmalige Samenwerkingsverband primair onderwijs Amsterdam Zuidoost het Adviesloket van start gegaan. Het Adviesloket wordt bemand door Chantal Aarden, orthopedagoog en Marian van den Beek, secretaris.

Het Adviesloket biedt ondersteuning aan de basisscholen en ouders en is als een ‘spin in het web’ van de (extra) ondersteuning in Zuidoost. Bij het Adviesloket worden de onderwijs- en ondersteuningsvragen van de basisscholen en ouders benoemd. Het eerste advies wordt door de medewerkers van het Adviesloket geformuleerd en er wordt gezocht naar het meest geëigende hulpaanbod.Het Adviesloket kan helpen bij:

zichtbaar maken van onderwijszorgvragen van het kind, de ouders en de school
formuleren van een passend onderwijsaanbod
uitbrengen van advies

Het Adviesloket hanteert in haar werkwijze de volgende uitgangspunten:

Adviesgesprekken over leerlingen worden gezamenlijk met school en ouders gevoerd. Naast school worden ook ouders bij elke stap in een traject betrokken;
Er wordt altijd op handelingsgerichte wijze gewerkt;
Kennis en vaardigheden worden overgedragen aan de scholen.


Contact:

Adviesloket Zuidoost
Krimpertplein 30 a
1104 PH Amsterdam Zuidoost
(020) 600 13 41
adviesloket@ppozo.nl


Telefonisch bereikbaar:
dinsdag, donderdag, vrijdag van 08.30 – 13.00 uur

Wilt u buiten deze tijden contact met het Adviesloket, dan verzoeken wij u een e-mail te sturen aan: adviesloket@ppozo.nl
U krijgt dan zo snel als kan een reactie.