Bijeenkomst directie/IB

Volgende bijeenkomst directeuren/IB’ers:

datum: woensdag 7 februari 2018
tijd:      09.00 – 12.00 uur
locatie: Regardz Planetarium

Contactpersoon:
Rachel Hogerwerf
Coördinator Deelverband Passend Onderwijs Zuidoost
Projectenbureau Primair Onderwijs Zuidoost
T (020) 600 13 41
rhogerwerf@ppozo.nl


Programma bijeenkomst directeuren/IB’ers van samenwerkende basisscholen in Zuidoost
woensdag 25 januari 2017

09.00 – 09.15 uur Inloop met koffie en thee
09.15 – 09.20 uur Opening door Gert van den Ham (coördinator Deelverband Passend Onderwijs)
09.20 – 10.30 uur Presentatie door Ilja de Voogd (Adviesloket) en Gert van den Ham over (de ontwikkeling van) inzet van extra ondersteuning door scholen ten aanzien van:
·         Individuele groepsarrangementen
·         Groepsarrangementen
·         Structurele groepsarrangementen
·         Time Out Voorziening
·         Inzet voormalig Ambulant Begeleiders
·         Adviesloket
10.30 – 10.45 uur Pauze
10.45 – 11.55 uur Presentatie over ‘Sociale veiligheid en omgaan met agressie’
door Boudewijn Schut, directeur Train Inn.
Boudewijn Schut kent Zuidoost goed en verzorgt momenteel workshops ‘Hanteren van agressie in de klas’ in het kader van ons professionaliseringsprogramma. Zijn organisatie ondersteunt, traint en begeleidt professionals in het onderwijs.
Klik hier voor de hand-out van zijn presentatie.
11.55 – 12.00 uur Rondvraag en sluiting