Gezin

Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland
Advies- en Meldpunt Kindermishandeling Amsterdam

Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland is het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling in de regio Amsterdam-Amstelland. Veilig Thuis is er voor professionals en burgers die te maken hebben met huiselijk geweld of kindermishandeling bij henzelf of in hun omgeving. Je kunt hier 24 uur per dag telefonisch terecht voor het vragen van advies of het doen van een melding.

(t) 0800 – 2000
www.020veiligthuis.nl


Bascule
De Bascule is een academisch centrum dat psychiatrische zorg verleent aan kinderen, jongeren en gezinnen in Amsterdam e.o. Houdt zich bezig met diagnostiek, behandeling, onderwijs/opleiding en onderzoek.

IJsbaanpad 6
1076 CV Amsterdam
(t) 020 – 890 1900 (algemeen)
(t ) 020 – 890 1901 (centraal aanmeldingsnummer)
www.debascule.com

aanmeldingen:
cai@debascule.com


Brede School
De Brede School bestaat uit een aantal verschillende basisscholen, in één buurt, die gezamenlijk naschoolse activiteiten aanbieden. Deze activiteiten dragen bij aan een optimale ontwikkeling van kinderen. De organisatie en coördinatie is in handen van het Projectenbureau Primair Onderwijs Zuidoost.Projectenbureau Primair Onderwijs Zuidoost (PPOZO)

Krimpertplein 30 a
1104 PH Amsterdam
(t) 020 – 600 13 41
www.bredeschoolzuidoost.nl


Extrasteuntje.nl
Verzorgt speltherapie voor kinderen tussen 3 – 12 jaar met wat complexere sociaal-emotionele en opvoedingsproblemen (veel ruzie, concentratie-, leer- eetproblemen, zich terugtrekken of juist drukker zijn dan normaal, slecht slapen/angstig dromen, bedplassen, prikkelbaar, angsten, lichamelijke klachten, negatief zelfbeeld, faalangst).

Helene van der Heijden
Jelle Posthumapad 101
1106 ZP Amsterdam
(t) 020 – 663 50 99
www.extrasteuntje.nl


Jeugdbescherming Regio Amsterdam
(voorheen Bureau Jeugdzorg)
Jeugdbescherming onderneemt actie wanneer kinderen in de knel zitten. Het gaat hierbij om kinderen die fysiek, verbaal of seksueel mishandeld worden, maar ook om kinderen die het ontbreekt aan gezag, structuur en geborgenheid.

Overschiestraat 57
1062 HN Amsterdam
(t) 020 – 487 82 22
www.jbra.nl


Leerplicht
De afdeling Leerplicht van de gemeente Amsterdam zet zich in op het brede terrein van onderwijs en leerplicht en is verantwoordelijk voor een groot aantal projecten en programma’s. Belangrijke thema’s zijn goed en passend onderwijs, voorkomen van taalachterstand, ouderbetrokkenheid en schoolveiligheid.

Leerplicht zet zich in om schoolverzuim en schooluitval te voorkomen in samenwerking met andere partners zoals het jongerenpunt, scholen en de Onderwijsinspectie.

Jodenbreestraat 25
1011 NH Amsterdam
(t) 020 -251 8070
website


Buurtregisseur (wijkagent)
Buurtregisseurs in Zuidoost.
(t) 0900 – 8844


Cordaan Jeugd
Levert gespecialiseerde hulp aan kinderen met een verstandelijke beperking. Samen met ouders, verwijzers, begeleiders en leerkrachten.

Zorgloket Cordaan Jeugd:
(t) 020 – 630 62 62
www.cordaan.nl/jeugd/
zorgloketjeugd@cordaan.nl


Leger des Heils
Het Leger des Heils biedt diverse vormen van hulp bij opvoeden aan. Kijk op de website welke afdeling het beste past bij de hulpvraag.

website


MaDi
Ondersteunt bewoners van Amsterdam Zuidoost en Diemen bij het oplossen van problemen die zij ervaren in hun sociale, maatschappelijke, persoonlijke en financiële situatie.

Karspeldreef 1009
1104 SE Amsterdam
(t) 020-314 16 18
www.madizo.nl
info@madizo.nl


Mee Amstel en Zaan
Ondersteuning voor mensen met een handicap of chronische ziekte.

Vestiging Amsterdam
Derkinderenstraat 10-18
1062 DB Amsterdam
(t) 020 – 512 72 72
www.meeaz.nl


Ouder- en Kindteams
In een Ouder- en Kindteam werken verschillende organisaties samen om kinderen zo goed mogelijk te laten opgroeien. Ouders kunnen hier terecht voor hulp en vragen over de gezondheid, ontwikkeling en opvoeding van hun kind.

website


Opvoedpoli
Voor iedereen met vragen over ouderschap, opvoeding en de ontwikkeling van kinderen van 0-23 jaar.

Opvoedpoli Amsterdam Zuidoost:
Bijlmerdreef 1134
1103 JT Amsterdam
(t) 020 – 400 08 30
www.opvoedpoli.nl
amsterdam.zuidoost@opvoedpoli.nl


Philadelphia
Heb je kinderen en vind je dat soms moeilijk? Of misschien wil je kinderen maar twijfel je of je de opvoeding wel aankunt. Philadelphia helpt ouders bij het opvoeden. We kijken goed wat je nodig hebt. Je krijgt advies of tips.

(t) 020 – 630 49 15
(t) 0800 – 0830
website


PuntP
Behandeling van psychische problemen van jongeren, hun ouders en/of het gezin.
(t) 020 – 590 43 43
website
jeugd-voordeur@arkin.nl


Schoolmaatschappelijk werk
De functie van schoolmaatschappelijk werker is per 1 januari 2015 verdwenen. Daarvoor in de plaats is de bredere functie van de ouder- en kindadviseur gekomen.


Spirit Jeugd & Opvoedhulp
Spirit gaat er vanuit dat ouders zelf verantwoordelijk zijn voor de opvoeding van hun kinderen. Soms is daar hulp bij nodig. Spirit biedt die hulp en begeleiding aan kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar en hun gezin. De hulp bestaat uit drie onderdelen: jeugdmaatschappelijk werk, gespecialiseerde hulp en behandelcentra.

www.spirit.nl


Swazoom
Welzijnsorganisatie, zet zich in voor ontwikkelkansen voor jeugdigen en volwassenen in Amsterdam Zuidoost

Harriët Freezerstraat 119 B
1103 JP Amsterdam Zuidoost
(t) 020 – 569 68 67
www.swazoom.nl