Groeidocument

Vanaf augustus 2014 maken de scholen in het samenwerkingsverband gebruik van het groeidocument. Dat is opgesteld om de (mogelijke) stappen in een ondersteuningstraject rondom een leerling in de basisschool weer te geven. Het document biedt ruimte voor een analyse van stimulerende en belemmerende factoren, de bevindingen van een leerlingbespreking, invulling en effecten van handelingsplannen, aanvraag van een arrangement extra ondersteuning en verwijzing naar S(B)O.

Download hier:

Groeidocument (versie november 2014, Word-document)
Introductie groeidocument
Schrijfwijzer bij het groeidocument
Beoordelingskader voor de aanvraag van een toelatingsverklaring (TLV)
Richtlijnen beschrijving zelfredzaamheid
Documenten bij aanmelding

Twee aandachtspunten met betrekking tot het groeidocument:

  • Pagina 8: deze pagina heeft betrekking op het aanvragen van een arrangement extra ondersteuning. Van belang is om de gewenste ondersteuning te beschrijven aan de hand van deze bouwstenen.
  • Pagina 13: in de definitieve¬†versie van het groeidocument (november 2014) is een didactisch overzicht opgenomen, waarin het huidig niveau en doelen voor dit schooljaar kunnen worden aangegeven.