Groeidocument

Vanaf augustus 2014 maken de scholen in het samenwerkingsverband gebruik van het digitale groeidocument. Dat is opgesteld om de (mogelijke) stappen in een ondersteuningstraject rondom een leerling in de basisschool weer te geven. Het document biedt ruimte voor een analyse van stimulerende en belemmerende factoren, de bevindingen van een leerlingbespreking, invulling en effecten van handelingsplannen, aanvraag van een arrangement extra ondersteuning en verwijzing naar S(B)O. De toegang tot het digitale groeidocument wordt geregeld door het Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Amsterdam Diemen.