Handige websites

Passend onderwijs

Verbinding onderwijs-jeugd
Door de stelselwijzigingen Passend onderwijs en Jeugdhulp zijn er nieuwe mogelijkheden om een stevige verbinding tussen onderwijs en jeugdhulp tot stand te brengen. Schoolbesturen en samenwerkingsverbanden hebben de opdracht om elk kind passend onderwijs te bieden. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor hulp aan jeugdigen en ouders in gezin, wijk en buurt. Beiden hebben de opdracht om de speelvelden met elkaar te verbinden.
Met deze website willen de VNG, PO-raad en VO-raad gemeenten en onderwijsinstellingen concrete bouwstenen bieden voor deze verbinding en afstemming tussen onderwijs en jeugd.

Begrippenlijst
Van adaptief onderwijs tot zorgplicht: alle relevante begrippen worden behandeld op de website Balans Digitaal.

Passend onderwijs
Website van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Biedt actuele informatie over passend onderwijs, inclusief wettelijke documenten, goede praktijkvoorbeelden, het referentiekader en de toolkit voor scholen.

Thuiszitters
Handreiking voor professionals die thuiszittende jongeren helpen weer naar school te gaan. Site van Samenwerkend Toezicht Jeugd (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport).


Jeugdzorg gemeente Amsterdam

Koersbesluit ‘Om het kind!’
De zorg voor de jeugd is vanaf 2015 een gemeentelijke verantwoordelijkheid. Dat betekent dat er veel is veranderd bij de overheid en bij organisaties die betrokken zijn bij de jeugd. Lees er alles over in het ‘Koersbesluit Om het kind’.