Handige websites

Begrippenlijst
Van adaptief onderwijs tot zorgplicht: alle relevante begrippen worden behandeld op de website Balans Digitaal.

www.passendonderwijs.nl
Website van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Biedt actuele informatie over passend onderwijs, inclusief wettelijke documenten, goede praktijkvoorbeelden, het referentiekader en de toolkit voor scholen.

www.steunpuntpassendonderwijs.nl
Ouders van leerlingen met een chronische ziekte, een handicap of  een ontwikkelingsstoornis bij leren en/of gedrag kunnen met al hun vragen over (passend) onderwijs terecht bij het Steunpunt Passend Onderwijs. Op de website vindt u een breed overzicht van documenten en links over passend onderwijs.

www.passendonderwijsenouders.nl
Website van BOSK, vereniging van mensen met een lichamelijke handicap. De informatie op deze website is bedoeld om ouders stimuleren en helpen om in hun samenwerkingsverband mee te denken en mee te praten.

www.onderwijsgeschillen.nl
Website van de geschillencommissie passend onderwijs voor ouders.

www.onderwijsconsument.nl
Voor vragen van ouders over het Amsterdamse onderwijs