Passend onderwijs in beeld

Op deze pagina vindt u filmpjes over passend onderwijs.

Passend onderwijs in Amsterdam Zuidoost
Productie van Projectenbureau Primair Onderwijs Zuidoost

Passend onderwijs in 3 minuten
Deze animatie op de website www.passendonderwijs.nl legt in 3 minuten uit wat passend onderwijs inhoudt. Onder andere de zorgplicht voor scholen, de samenwerkingsverbanden met reguliere en speciale scholen en de verdeling van het geld voor extra ondersteuning komen aan bod.

VNG, PO-raad en VO-raad gaan samen voor passend onderwijs
Productie van PO-raad i.s.m. VNG en VO-raad

Structuur op school – passend onderwijs
Een film over Passend Onderwijs voor leerlingen met een grote structuurbehoefte in het regulier basisonderwijs. Met veel voorbeelden van ‘good practise’ voor scholen en leerkrachten om kinderen met bijvoorbeeld ADHD, Autisme en ADD een passende omgeving in het onderwijs te bieden. Een coproductie van Landelijk Netwerk Autisme en Tijdcode Producties.

Passend onderwijs in Midden-Brabant
Van 2008 tot 2011 vormden basisscholen, speciale basisscholen, scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs en scholen voor voortgezet onderwijs in Midden-Brabant een Veldinitiatief in het kader van Passend onderwijs. Gedurende deze periode zijn 85 projecten uitgevoerd waarin scholen ervaring hebben opgedaan met nieuwe werkvormen om hun onderwijs meer Passend te maken. In deze film wordt een zestal van deze projecten uitgelicht.