Gedrag

ABC
Baarsjesweg 224
1058 AA Amsterdam
(t) 020 – 799 00 10
www.hetabc.nl

Taakspel
Veel scholen zoeken naar mogelijkheden om onrust en storend gedrag van leerlingen te voorkomen. Taakspel is een groepsaanpak, waarbij kinderen leren zich met behulp van spel beter aan de klassenregels te houden. Doordat deze regels beter worden nageleefd vermindert onrust en storend gedrag, worden de onderlinge verhoudingen prettiger en verbetert de sfeer in de groep.
Website


Altra
Altra helpt bij opvoed- en opgroeiproblemen en biedt onderwijs en begeleiding aan leerlingen die extra zorg nodig hebben.

(t) 020 555 83 33 (algemeen)
www.altra.nl
info@altra.nl

SPRINT
Training die het kind helpt zich sociaal sterker te ontwikkelen.
Klik hier voor algemene informatie over SPRINT


Bascule
Academisch centrum dat psychiatrische zorg verleent aan kinderen, jongeren en gezinnen in Amsterdam e.o.
Houdt zich bezig met diagnostiek, behandeling, onderwijs/opleiding en onderzoek.

IJsbaanpad 6
1076 CV Amsterdam
(t) 020 – 890 1900 (algemeen)
(t) 020 – 890 1901 (centraal aanmeldingsnummer)
www.debascule.com
info@debascule.com
aanmeldingen: cai@debascule.com


Extrasteuntje.nl
Verzorgt speltherapie voor kinderen tussen 3 – 12 jaar met wat complexere sociaal-emotionele en opvoedingsproblemen (veel ruzie, concentratie-, leer- eetproblemen, zich terugtrekken of juist drukker zijn dan normaal, slecht slapen/angstig dromen, bedplassen, prikkelbaar, angsten, lichamelijke klachten, negatief zelfbeeld, faalangst)

Helene van der Heijden
Jelle Posthumapad 101
1106 ZP Amsterdam
(t) 020 – 663 50 99
www.extrasteuntje.nl


‘t Kabouterhuis, Medisch Orthopedagogisch Centrum
Jeugdzorginstelling voor jonge kinderen (0-7 jaar) met (ernstige) gedragsproblemen en/of complexe ontwikkelingsproblematiek.

Leksmondplein 28
1108 EL Amsterdam Zuidoost
(t) 020 – 453 0191
www.kabouterhuis.nl
zuidoost@kabouterhuis.nl

MULTIsignaal
Professionals kunnen via de MULTIsignaal webapplicatie, de app of een koppeling met een bronsysteem hun betrokkenheid bij een jeugdige in de Verwijsindex registreren. MULTIsignaal verzorgt de aansluiting op de landelijke Verwijsindex voor bijna 300 gemeenten in Nederland. De betrokken professionals kunnen zo in één oogopslag zien welke instellingen en professionals hun zorg hebben geuit over dezelfde jongere en welke partij verantwoordelijk is voor de zorgcoördinatie.

www.multisignaal.nl 


Opvoedpoli
Voor vragen over ouderschap, opvoeding en de ontwikkeling van kinderen van 0-23 jaar.

Opvoedpoli Amsterdam Zuidoost:
Bijlmerdreef 1134
1103 JT Amsterdam
(t) 020 – 400 08 30
www.opvoedpoli.nl
amsterdam.zuidoost@opvoedpoli.nl


Politie (buurtregisseurs)

Klik hier voor de buurtregisseurs in Zuidoost.
(t) 0900 – 8844


PuntP
Afdeling Preventie
PuntP is specialist in het behandelen van een angststoornis, depressie en een bipolaire stoornis.

Tweede Constantijn Huygensstraat 39
1054 CP Amsterdam
(t) 020 – 590 13 30
www.puntp.nl
cursus@puntp.nl


Triple P
Het pedagogisch programma Positief Opvoeden, Triple P geeft ouders praktische tips om met grote en kleine problemen in het gezin om te gaan, zoals driftbuien van peuters, niet willen luisteren of slapen, opstandige tieners of problemen met zelfvertrouwen. Positief Opvoeden leert je hiermee om te gaan.
Positief opvoeden volgens de methode van Triple P


UVA Minds
Biedt hulp bij (een vermoeden van) psychiatrische problematiek. Te denken valt aan ADHD, dwang-, angst en stemmingsstoornissen, posttraumatische stressstoornis en aan autisme verwante problematiek. Er wordt diagnostiek en behandeling geboden. Ook geschikt voor kinderen met faalangst.

Valckenierstraat 65-67
1018 XE Amsterdam
(2e verdieping)
(t) 020 – 525 14 41
www.uvaminds.nl

Bereikbaarheid: elke werkdag van 09.00 – 17.30 uur.
Voor aanmeldingen kun je het best bellen tijdens het spreekuur: elke werkdag van 10.00 tot 12.00 uur.

Vragen kunt u eventueel ook e-mailen: swessels@uvaminds.nl


Voorschool Plus
Laagdrempelige specialistische opvang voor kinderen in de voorschoolse leeftijd, die wat meer aandacht en begeleiding nodig hebben

Aanbieder:
Swazoom/Prof. Van Houteschool

VVE-peuterspeelzaal Plus is gevestigd in de Prof.dr.I.C. van Houteschool.

Leksmondplein 27
1108 EL Amsterdam Zuidoost
(t) 020 – 569 68 54
website
voorschoolplus@swazoom.nl