Motoriek

Fysiotherapiepraktijk Klein Gooioord
Bijlmerdreef 1001 A
1103 TW Amsterdam Zuidoost
(t) 020 – 690 66 84


Jump-in
Initiatief van DMO en de GGD Amsterdam. Jump-in zorgt ervoor dat kinderen tussen 4 en 12 jaar meer bewegen en gezonder eten.
www.jumpin.nl

Contactpersonen Zuidoost:

Beweegmanager Stadsdeel:
Diederik Fit
d.fit@zuidoost.amsterdam.nl
(t) 020 – 252 53 97
(t) 06 – 239 431 98

Gezondheidscoach GGD:
Jennifer Vreeken
jvreeken@ggd.amsterdam.nl
(t) 020 – 555 54 95
(t) 06 – 225 866 21


Kind en Motoriek
Paramedisch Centrum
Verzorgt kinderoefentherapie, gericht op het motorisch functioneren van kinderen. Men kijkt naar de normale motorische ontwikkeling en afwijkingen of vertragingen daarvan.

Woudrichemstraat 24
1107 NG Amsterdam Zuidoost
www.kindenmotoriek.nl
info@kindenmotoriek.nl

Oefentherapeut:
Liesbeth Tissen
(t) 071 – 341 10 60


Kinderfysiotherapie Holendrecht
Onderzoekt en behandelt kinderen van nul tot achttien jaar, met problemen in het motorisch functioneren.

Gezondheidscentrum Holendrecht
Niftrikhof 20
1106 SB Amsterdam
(t) 088 – 299 20 40
website


Motorisch Remedial Teaching (MRT)

Aanbieder:

Motoriek.nl
Gespecialiseerd in zorgverbreding binnen het bewegingsonderwijs en MRT.
Verzorgt cursussen aan docenten, en ontwikkelt lesmethodes speciaal geschikt voor minder vaardig bewegende kinderen.

Elise van Weene
Baarsjesweg 254 hs
1058 AB Amsterdam
(t) 06 – 24 55 93 44

www.motoriek.nl
www.beweegkisten.nl