Netwerk IB

Volgende Netwerk IB-bijeenkomsten:

donderdag 13 september 2018 (nieuwe IB’ers)
woensdag 14 november 2018 (alle IB’ers)
woensdag 22 mei 2019 (alle IB’ers)


Bijeenkomst 7 februari 2018

Ontmoeten, informatie delen en met elkaar onderzoeken hoe wij het onderwijs in Zuidoost nog passender kunnen maken – daar ging het om tijdens de bijeenkomst voor directeuren en intern begeleiders. 

Hier vind je de presentatie en hier de opbrengsten van de ochtend.
Op basis van de opbrengsten is afgesproken vervolgstappen te zetten om het passend onderwijs in Amsterdam Zuidoost nog passender te maken. Waar nodig zullen we daarvoor samenwerking zoeken met externe instanties.


Bijeenkomst 11 april 2017

Het eerste deel van de bijeenkomst stond in het teken van aandacht voor het jongste kind.
Carla van Deelen, ‎hogeschooldocent aan het Seminarium voor Orthopedagogiek (Hogeschool Utrecht), nam de aanwezigen op een praktische/handelingsgerichte wijze mee in de ontwikkeling en begeleiding van het jongste kind.

Verder lezen:
presentatie Carla van Deelen

Voor het tweede deel sloten we aan bij een onderwerp dat in de wijkoverleggen (en ook daarbuiten) aan de orde kwam: de gesignaleerde toenemende boosheid bij kinderen. Steeds meer leerlingen lijken een ‘kort lontje’ te hebben en bij het minste of geringste in boosheid te schieten. Waar komt dat vandaan? Waarom een toename? Hoe hier als professional op school mee om te gaan? Berber Klein, docentopleider speciale onderwijszorg en orthopedagoog aan het Universitair Centrum voor Gedrag en Bewegen (VU), reikte praktische tools aan.

Verder lezen:
presentatie Berber Klein


Aanbevolen literatuur:

1. Niet voor de winst
(Waarom de democratie de
geesteswetenschapper nodig heeft)
Martha Nussbaum
x
2. SEL
(Sociaal-emotioneel leren als basis)
Kees van Overveld
 x
3. Boys & Girls
(Strategieën voor onderwijs aan
jongens en meisjes in het basisonderwijs)
 Michael Gurian, Kathy Stevens en Kelley King
 x
4.  Zet in op de ontwikkeling van cognitieve functies! Floor van Loo en Emiel van Doorn
x
5. Gehechtheid en trauma Rien van IJzendoorn en Marian Bakermans-Kranenburg
x

 


Bijeenkomst 10 november 2016

Dit schooljaar stond voor het eerst sinds lange tijd weer een bijeenkomst voor alle IB’ers op het programma. De vraag naar een gezamenlijk overleg was zo groot, dat het de besturen nuttig leek de oude ‘Netwerk IB-bijeenkomst’ weer nieuw leven in te blazen. Uitgangspunt: een praktische c.q. praktijkgerichte insteek!

Dit stond op het programma:

1. Handelingsgericht begeleiden van leerkrachten
Door Joke Kamstra, docent/consultant Hogeschool Windesheim
 .
Verder lezen:
Presentatie van Joke Kamstra
– ‘Verdraaide organisaties‘  (boek en website) – Wouter Hart.
– Artikel ‘Beroepsstandaard voor de IB’er herzien‘ – Beter Begeleiden Digitaal, maart 2015
 .
2. Introductie Caroline Wesseling, nieuwe onderwijsadviseur in Zuidoost
Zij nam de deelnemers mee in de routes naar toelaatbaarheidsverklaringen en verwijzingen.
.
Verder lezen:
Presentatie van Caroline Wesseling
.
3. Aan de slag met naar keuze:
a... Werken met digitaal groeidocument
b... Werken met een structureel groepsarrangement
.
Verder lezen:
Presentatie van Ilja de Voogd over het structurele groepsarrangement
 .
.