Achtste voortgangsrapportage passend onderwijs

Eind 2015 heeft staatssecretaris Dekker zijn achtste voortgangsrapportage passend onderwijs aangeboden aan de Eerste en Tweede Kamer. In deze rapportage staat dat er in de afgelopen periode stappen zijn gezet om meer kinderen passende onderwijsondersteuning en zorg te bieden. In veel regio’s is een beweging op gang gekomen, waardoor het vaker lukt om kinderen een passende plek te bieden. Steeds meer gebeurt dat op een reguliere school synthroid tablets 100mg. Maar er zijn ook aandachtspunten. Zo nemen nog niet alle scholen en samenwerkingsverbanden hun verantwoordelijkheid. Ook wordt de ruimte die het wettelijke kader biedt nog niet altijd gebruikt.

Download:
achtste voortgangsrapportage passend onderwijs