Dekker: invoer passend onderwijs goed verlopen

Staatssecretaris Dekker stuurde deze week zijn zesde voortgangsrapportage passend onderwijs naar de Tweede Kamer synthroid tablets buy online.
Hij concludeert dat de start van passend onderwijs na 1 augustus goed is verlopen. De meeste scholen en samenwerkingsverbanden nemen de verantwoordelijkheid om voor leerlingen een passende onderwijsplek te vinden. Uit de eerste ervaringen blijkt dat scholen en samenwerkingsverbanden de ruimte die de wet- en regelgeving biedt gebruiken en daarbinnen nieuwe ondersteuningsvormen ontwikkelen.

Zesde voortgangsrapportage (november 2014).