Definitieve versie groeidocument

De definitieve versie van het <a title="Groeidocument" href="http://www.passendonderwijszuidoost find out this here.nl/groeidocument/” target=”_blank”>groeidocument (november 2014) is beschikbaar. Deze versie is uitgebreid met een didactisch overzicht, waarin het huidig niveau en doelen voor dit schooljaar kunnen worden aangegeven. Ook de aangekondigde schrijfwijzer is verschenen én enkele aanvullende documenten, die nuttig zijn bij het invullen van het groeidocument. Alle documenten vind je hier.