Meer invloed ouders op passend onderwijs

Ouders hebben per 1 augustus 2017 meer invloed gekregen op het passend onderwijs voor hun kinderen. Voortaan zullen de ouders toestemming moeten geven voor de manier waarop de ondersteuning en zorg voor het kind geregeld en uitgevoerd wordt door de school, het zogenoemde handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectief.

Lees verder…