Negende voortgangsrapportage passend onderwijs

Op 22 juni 2016 is de negende voortgangsrapportage passend onderwijs aan de Eerste en Tweede Kamer aangeboden. Ontwikkelingen die hierin aan de orde komen zijn o description.a.: 

  • De landelijke cijfers laten zien dat meer leerlingen een plek krijgen in het reguliere onderwijs en dat het aantal leerlingen in het (voortgezet) speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs is gedaald. Ook het aantal leerlingen met lwoo daalt; het aantal leerlingen in het praktijkonderwijs stijgt licht.
  • Op steeds meer plekken wordt verdergaande samenwerking verkend tussen scholen voor regulier en speciaal onderwijs. Ook de samenwerking tussen het onderwijs en gemeenten op het terrein van de jeugdhulpverlening komt op gang, maar het komen tot een gezamenlijke aanpak kost veel tijd.
  • Samenwerkingsverbanden werken aan het bestrijden van onnodige bureaucratie, de vormgeving van het kwaliteitsbeleid en het verbeteren van het intern toezicht.

Meer informatie en download van de rapportage vindt u hier.