Staat van het onderwijs: kansenongelijkheid loopt op

Hoofdpunten uit ‘De Staat van het Onderwijs’, verslag van de Onderwijsinspectie over 2016/2017:

  • De afgelopen jaren constateerde de inspectie dat de kansenongelijkheid in het onderwijs oploopt en dat er te grote kwaliteitsverschillen tussen scholen ontstaan.

  • Kinderen presteren goed, maar de prestaties dalen wel met de jaren. Vooral taal- en rekenen verbetert niet.

  • De aansluiting op de arbeidsmarkt is wel heel goed en er zijn bijna geen werkloze jongeren.

  • Toch vertoont het onderwijs meer sociale en economische segregatie tussen verschillende groepen in het onderwijs.

  • Dat gebeurt onder andere via de schoolkeuze: door te kiezen voor scholen met specifieke onderwijsconcepten, scholen waar alleen leerlingen met een vergelijkbare achtergrond op zitten of voor privaat onderwijs.

  • Bij de keuze van onderwijsniveau, profielen en studiekeuze zien we groepen leerlingen in hokjes terecht komen, met eenzelfde opleidingsniveau van ouders, eenzelfde migratieachtergrond of hetzelfde geslacht. Zo ontstaan bubbels van gelijke gestemden en wordt segregatie in de hand gewerkt.

  • Toch werken veel partijen zichtbaar aan gelijke kansen, en dat is positief. Daardoor zijn er lichtpuntjes: we zien bijvoorbeeld dat basisschooladviezen beter aansluiten op de eindtoets, leerlingen weer vaker dubbele adviezen krijgen, en dat diploma’s stapelen wat gemakkelijker wordt. Daar profiteren leerlingen van.

 

Bron: Rapport De Staat van het Onderwijs 2018 | Onderwijsverslag over 2016/2017