Vacature coördinator passend onderwijs

Vacature Coördinator Passend Onderwijs Zuidoost

Per ingang van 1 januari 2019,  24 uur per week

Deelverband Amsterdam Zuidoost, onderdeel van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Amsterdam/Diemen, wordt gevormd door 8 schoolbesturen en 26 basisscholen die onderwijs verzorgen voor ruim 6300 leerlingen. Het deelverband draagt de verantwoordelijkheid voor een dekkend netwerk van onderwijsondersteuning/passend onderwijs de basisschoolleerlingen van de 26 aangesloten basisscholen.

Voor het deelverband Zuidoost zijn wij op zoek naar een coördinator Passend Onderwijs Zuidoost voor 24 uur per week. De coördinatie van het Passend Onderwijs Zuidoost is ondergebracht bij het Projectenbureau Primair Onderwijs Zuidoost (PPOZO), de uitvoeringsorganisatie van de samenwerkende schoolbesturen PO in Zuidoost.

Meer informatie