Ouderparticipatie

Verteltas

De Verteltasmethode is een methode die vier doelen met elkaar combineert:
– Ouderparticipatie
– Ouderbetrokkenheid
– Taalontwikkeling van kind en ouder
– Leesbevordering

De Verteltasmethode versterkt de leesomgeving en de taalontwikkeling van kinderen én hun ouders. Door de Verteltasmethode raken ouders meer betrokken bij het onderwijs en er ontstaat een betere samenwerking tussen school en gezin.
Het middel dat hierbij wordt ingezet is een Verteltas met lees- en spelmateriaal. Onder leiding van de oudercontact-functionaris maken ouders kleurige Verteltassen met prentenboeken, knuffels en opdrachten. De tassen worden uitgeleend, zodat ouders thuis met hun kind en zo’n Verteltas aan de slag kunnen.

Wilt u op school aan de slag met de Verteltassen?
Neem dan contact op met:
Projectenbureau Primair Onderwijs Zuidoost
(t) 020 – 600 1341
secretariaat@ppozo.nl

Website Stichting Nederlands Kenniscentrum Verteltassen:
www.verteltas.nl