in Nederland

Alle kinderen verdienen een zo passend mogelijke plek in het onderwijs. Onderwijs dat leerlingen uitdaagt, dat uitgaat van hun mogelijkheden en rekening houdt met hun beperking. Kinderen gaan, als het kan, naar het regulier onderwijs. Zo worden ze zo goed mogelijk voorbereid op een vervolgopleiding en op een plek in de samenleving. Het speciaal onderwijs blijft bestaan voor kinderen die daar het best op hun plek zijn.
Dit is waar passend onderwijs over gaat.

De website van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, biedt actuele informatie over passend onderwijs, inclusief informatie over de zorgplicht van scholen, blogs en video’s van scholen over hun ervaring met passend onderwijs en de toolkit voor scholen.