in Amsterdam Zuidoost

Samenwerking schoolbesturen
Op 1 augustus 2014 is de Wet Passend onderwijs in werking getreden. Scholen moeten er vanaf nu voor zorgen dat alle kinderen een passende plek krijgen in het onderwijs. In Amsterdam Zuidoost werken de basisscholen al jaren intensief samen. Ook als het gaat om passend onderwijs. Als eerste in Amsterdam sloten de schoolbesturen in Zuidoost op 1 juli 2014 een samenwerkingsconvenant passend onderwijs. Dit convenant is inmiddels verlengd tot en met schooljaar 2019/2020.

.
Wijkgericht werken

In schooljaar 2014 – 2015 werd in Amsterdam wijkgericht werken stadsbreed ingevoerd. Binnen wijkgericht werken neemt het wijkoverleg een belangrijke plaats in.
Het wijkoverleg is de plek waar directie en intern begeleiders van de scholen in een wijk elkaar treffen. In dit overleg worden scholen enerzijds geïnformeerd over ontwikkelingen die van belang zijn voor de dagelijkse schoolpraktijk en anderzijds is er volop ruimte om onderling ervaringen uit te wisselen rondom onderwerpen waar elke school mee te maken heeft. Ook in Zuidoost is gestart met het wijkoverleg.


Expertise Netwerk Amsterdam Zuidoost (ENZO)

De samenwerking tussen de basisscholen heeft geleid tot de opzet van een gezamenlijk expertisenetwerk: Expertise Netwerk Amsterdam Zuidoost (ENZO). Binnen dit expertisecentrum worden veel activiteiten, die verband houden met Passend Onderwijs, voorbereid en uitgevoerd.
Lees meer


Passend onderwijs in Zuidoost: de film

Wilt u weten wat passend onderwijs betekent voor kinderen, scholen én ouders/verzorgers?
Wij maakten er deze film over.


Basisscholen in Zuidoost
Alle schoolbesturen en basisscholen in Amsterdam Zuidoost op een rijtje.