Professionalisering

In het voorjaar van 2018 organiseert het Projectenbureau Primair Onderwijs Zuidoost, in opdracht van de gezamenlijke schoolbesturen, een professionaliseringsprogramma voor groepsleerkrachten, intern begeleiders en vakleerkrachten bewegingsonderwijs. De onderwerpen zijn gekozen op basis van een inventarisatie onder de scholen. Sommige thema’s van vorig jaar bleken zo populair dat u deze ook dit jaar weer in het programma vindt.

Het programma wordt binnenkort op deze pagina gepubliceerd.