Professionalisering

Het Projectenbureau Primair Onderwijs Zuidoost organiseert, in opdracht van de gezamenlijke schoolbesturen, een professionaliseringsprogramma voor groepsleerkrachten, intern begeleiders en vakleerkrachten bewegingsonderwijs. De onderwerpen zijn gekozen op basis van een inventarisatie onder de scholen.