Stroomschema ‘Zorg op school’

Zorg tijdens onderwijsuren, zoals begeleiding, persoonlijke verzorging en/of verpleging, wordt vergoed op basis van de Jeugdwet, de Zorgverzekeringswet (Zvw) of de Wet langdurige zorg (Wlz). Het kan zijn dat er meerdere wetten van toepassing zijn bij een leerling. Zo kan een leerling begeleiding en persoonlijke verzorging vanuit de Jeugdwet ontvangen en verpleging vanuit de Zvw. In dat geval kan er sprake zijn van twee verschillende persoonsgebonden budgetten (pgb’s).

In dit stroomschema is per zorgwet aangegeven welke mogelijkheden er zijn en hoe het de inzet van zorg in onderwijs wordt geregeld en verantwoord.

bron: www.passendonderwijs.nl