Wijkgericht werken

Gemeente Amsterdam heeft, vanuit de jeugdhulpverlening, gekozen voor wijkgericht werken. Alle schoolbesturen in Amsterdam hebben zich hieraan inmiddels gecommitteerd. In schooljaar 2014 – 2015 is wijkgericht werken stadsbreed ingevoerd. Binnen wijkgericht werken neemt het wijkoverleg een belangrijke plaats in.


Wijkoverleg

Het wijkoverleg is de plek waar directie en intern begeleiders van de scholen in een wijk elkaar treffen. In dit overleg worden scholen enerzijds geïnformeerd over ontwikkelingen die van belang zijn voor de dagelijkse schoolpraktijk en anderzijds is er volop ruimte om onderling ervaringen uit te wisselen rondom onderwerpen waar elke school mee te maken heeft.

Onderwerpen die aan de orde kunnen komen zijn bijvoorbeeld:

  • de invulling en uitvoering van de zorgplicht
  • inrichting extra ondersteuning/toewijzingsfonds/werken met het groeidocument
  • dekkend aanbod, zoveel mogelijk in de wijk
  • informatieoverdracht in het kader van passend onderwijs/arrangementen
  • afstemming met SBO en SO
  • rol en taken van onderwijsadviseur
  • inzet van voormalig Ambulant Begeleiders
  • noodprocedures
  • arrangeren en de afstemming met de ouder-kindteams

Zowel teamleden van het Ouder- en Kindteam als de onderwijsadviseur kunnen aansluiten bij het wijkoverleg. Kortom; een praktische insteek, waarbij men van elkaar kan leren!


Drie bijeenkomsten per schooljaar

De drie bijeenkomsten worden georganiseerd door het Projectenbureau Primair Onderwijs Zuidoost en begeleid door de co├Ârdinator Deelverband Passend Onderwijs Zuidoost. Deelname aan het wijkoverleg is door de besturen verplicht gesteld.

 

Wijkindeling

Wijk A Wijk B
Achtsprong Bijlmerdrie
As-Soeffah Blauwe Lijn
Bijlmerhorst Crescendo
Klaverblad Onze Wereld
Polsstok Samenspel
Rozemarn Wereldwijs
Schakel
Shri Laksmi
.
Wijk C Wijk D
Brink 16e Montessori
Holendrechtschool Cornelis Jetses
Mobiel Het Gein
Morgenster Jan Woudsmaschool
Nellestein Knotwilg
Prof. Van Houteschool Regenboog
Tamboerijn SBO Prof. Dumont
De Ster


Dit schooljaar (2017-2018) wordt even pas op de plaats gemaakt en vindt een herijking plaats van o.a. het professionaliseringsprogramma en de wijkoverleggen. Om die reden staan dit schooljaar geen wijkoverleggen meer op het programma.