afmetingen en volumes van zuurstofcilinders volgens de voorschriften van 2016

Productieomgeving

Samenwerkingspartner

volume - translation - Dutch-German Dictionary - Glosbe- afmetingen en volumes van zuurstofcilinders volgens de voorschriften van 2016 ,en.wiktionary.org. Volumen { noun neuter } = De omvang van een driedimensionale ruimte ingenomen door een object. Größe des dreidimensionalen Raums, den ein Gegenstand einnimmt. De toename van het volume kan dus niet als onbetekenend worden beschouwd. Der Anstieg des Volumens ...van 5 juli 2016 RUP Kachtem STAD IZEGEMStedenbouwkundige voorschriften Gezien en voorlopig vastgesteld door de gemeenteraa d in zitting van 5 juli 2016 Vanwege de raad, Op bevel, De Secretaris, De Voorzitter Anton Jacobus Geert Bourgeois Het college van burgemeester en schepenen bevestigt dat onderhavig RUP voor het publiek ter inzage heeft ge legenRaad voor Vergunningsbetwistingen - Arrest nr. RVVB/UDN ...

Jul 24, 2017·RvVb -4 Het perceel van de aanvraag heeft een straatbreedte van 20 m en is 42,50 m diep. Het terrein is bebouwd met een eengezinswoning van het vrijstaande bouwtype, ingeplant op 8 m van de rooilijn. De afstand tot de zijdelingse perceelsgrens rechts en links bedraagt 4 respectievelijk 6 m. De woning heeft een breedte van maxima al 10 m en is 18 m diep, de kroonlijsthoogte bedraagt 4,30 m.

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT DE RAAD (OR. …

HET EUROPEES PARLEMENT DE RAAD Brussel, 3 mei 2017 (OR. en) 2016/0145 (COD) PE-CONS 11/17 PECHE 71 CODEC 261 ... verordening en worden gelezen volgens de concordantietabel in bijlage III. PE-CONS 11/17 VP/nv 9 DGB 2A NL ... Deze wordensamen met definities van de afmetingen B. 1. en T. 1, en met nadere regels voor de toepassing van de formules ...

Technische informatie

Vormgeving en afmetingen ... P501 Inhoud/ verpakking afvoeren volgens de nationale/ internationale voorschriften. ... Volledige inhoud van de R-, H- en EUH-zinnen: zie rubriek 16. RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen 4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen Algemene informatie

Viesmann VITOPLEX 100-LS

De brander moet voldoen aan de eisen van DIN EN 12953-7. De combinatie van ketel en brander moet aan de nationale voor-schriften (wetgeving, normen, richtlijnen, verordeningen enz.) vol-doen. De vlambeker moet geschikt zijn voor een werkingstemperatuur van minstens 500 °C. De minimumlengte van de vlambeker moet nageleefd worden.

De kandidatuur wordt slechts door Cordium ingeschreven ...

De woning op deze kavel opgericht volgens de verplichtingen moet door één van de kopers of zijn wettelijke erfgenamen 10 jaar persoonlijk bewoond worden. Het volume van de woning mag niet groter zijn dan mag niet groter zijn dan 550 m3, te verhogen met 25 m3 per persoon ten laste van de derde persoon ten laste met dien

SEPTISCHE EN REGENWATERPUTTEN ,VETAFSCHEIDERS ...

SEPTISCHE EN REGENWATERPUTTEN ,VETAFSCHEIDERS, WATERZUIVERINGEN,OPSLAGTANKS Septische putten en Regenwaterputten: Algemeen. De tanks van ds-plastics worden uit 1 stuk vervaardigd uit eerste keuze materiaal LLPDE(polethyleen).Ze zijn zeer stevig,ondergaan steeds een kwaliteitscontrole.Polyethyleen heeft bovendien als voordeel zeer goed …

De adressen van de verschillende AIB-VINÇOTTE-vestigingen ...

Art. 47 Gewone ruimten en ruimten van de elektrische dienst 01. Codificatie 2/25 02. Bepalingen 2/26 03. Voorschriften betreffende ruimten van de elektrische dienst 2/27 Art. 48 Toegelaten spanningsgebieden in gewone ruimten en in ruimten van de elektrische dienst 2/28 Art. 49 Bescherming tegen elektrische schokken bij rechtstreekse

Technische informatie

Vormgeving en afmetingen ... P501 Inhoud/ verpakking afvoeren volgens de nationale/ internationale voorschriften. ... Volledige inhoud van de R-, H- en EUH-zinnen: zie rubriek 16. RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen 4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen Algemene informatie

Technische informatie

Vormgeving en afmetingen ... P501 Inhoud/ verpakking afvoeren volgens de nationale/ internationale voorschriften. ... Volledige inhoud van de R-, H- en EUH-zinnen: zie rubriek 16. RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen 4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen Algemene informatie

VERWERKINGS­ VOORSCHRIFTEN PLAT DAK

in functie van de windbelasting en volgens de voorschriften van de fabrikant van dakdichtingen. Bijkomende opmerkingen: - Het toerental tijdens het indraaien van de schroef dient in overeenstemming te zijn met de richtlijnen van de leverancier van de bevestigingsmiddelen. - Het bevestigingsapparaat dient voorzien te zijn van een diepte-inslag. 2.

De kandidatuur wordt slechts door Cordium ingeschreven ...

De woning op deze kavel opgericht volgens de verplichtingen moet door één van de kopers of zijn wettelijke erfgenamen 10 jaar persoonlijk bewoond worden. Het volume van de woning mag niet groter zijn dan mag niet groter zijn dan 550 m3, te verhogen met 25 m3 per persoon ten laste van de derde persoon ten laste met dien

van 5 juli 2016 Stedenbouwkundige voorschriften RUP …

Stedenbouwkundige voorschriften Gezien en voorlopig vastgesteld door de gemeenteraa d in zitting van 5 juli 2016 Vanwege de raad, Op bevel, De Secretaris, De Voorzitter Anton Jacobus Geert Bourgeois Het college van burgemeester en schepenen bevestigt dat …

Operator in de houtzagerij - Kwalificaties & Curriculum

in de houtzagerij - 01/02/2016 Pagina 7 van 15 Kennis van de houtsoorten en zijn eigenschappen Kennis van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen Kennis van voorschriften m.b.t. afvalsortering en gevaarlijke producten Kennis van regels voor conversie van meeteenheden Kennis van nood- en evacuatieprocedures

in de zaak met rolnummer 1516/RvVb/0776/A Lieven …

Artikel 4.4.1 van de codex voorziet de mogelijkheid beperkte afwijkingen toe te staan van de voorschriften van een verordening, rup, BPA of verkavelingsvergunning, enkel wat de perceelsafmetingen, de dakvorm, de afmetingen en de plaatsing van de bouwwerken, alsmede de voorschriften in verband met hun uiterlijk betreft.

Technische informatie - verf

De vermelde droogtijden zijn gemiddelden en afhankelijk van de weersomstandigheden en de toegepaste kleur. Voor donkere kleuren gelden bij lage temperaturen langere droogtijden dan voor wit en lichte kleuren. € Elasticiteit 7 mm Erichsen doordieping Glansgraad Halfglans; ca.€55 G.U. (60°), na ca. 1 maand N.B.: de eigenschappen en ...

Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en ...

Jan 07, 2019·derzoek – Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond, januari 2009’ wordt toegevoegd: , met wijzigingsblad van 1 februari 2016. I Bijlage F wordt als volgt gewijzigd: 1. Het opschrift van de paragraaf ‘Bepaling van het volume van de kleinste eenheid op basis van afmetingen’ wordt vervangen door: 1.

SEPTISCHE EN REGENWATERPUTTEN ,VETAFSCHEIDERS ...

SEPTISCHE EN REGENWATERPUTTEN ,VETAFSCHEIDERS, WATERZUIVERINGEN,OPSLAGTANKS Septische putten en Regenwaterputten: Algemeen. De tanks van ds-plastics worden uit 1 stuk vervaardigd uit eerste keuze materiaal LLPDE(polethyleen).Ze zijn zeer stevig,ondergaan steeds een kwaliteitscontrole.Polyethyleen heeft bovendien als voordeel zeer goed …

Technische informatie

Vormgeving en afmetingen ... P501 Inhoud/ verpakking afvoeren volgens de nationale/ internationale voorschriften. ... Volledige inhoud van de R-, H- en EUH-zinnen: zie rubriek 16. RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen 4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen Algemene informatie

BUIS RBM KILMA-FLEX PE-RT

Technische Fiche CT1484.0-NL_05 RBM 3/4 TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN (Tweede Deel) Regressiediagrammen: van de buis RBM KILMA-FLEX PE-RT alleen en van de RBM buis ten opzichte van de buizen in PP -R, PB of PE -MD Grafiek 1 – Diagram opgesteld volgens de norm EN ISO 22391-2 Grafiek 2 – Regressiecurven ter vergelijking: PE-RT, PP-R, PB, PE-MD In de bovenstaande grafieken staan de …

46 l type SVP voor de vakman Vitocell 100-E/W Montage- en ...

Gebruik volgens de voorschriften houdt in dat een sta- ... volume in de installatie vereist. Voor exacte gegevens, zie volgende tabel: ... gende karakteristieken en van de pompkarakteristiek van de warmtepomp instellen (zie ontwerphandleiding van de warmtepomp). 0 0 kPa Δp in mbar

Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en ...

bodemonderzoek – Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond, januari 2009” wordt toegevoegd: , met wijzigingsblad van 1 februari 2016. G Bijlage F wordt als volgt gewijzigd: 1. Het opschrift van de paragraaf “Bepaling van het volume van de kleinste eenheid op basis van afmetingen” wordt vervangen door: 1.

Kenmerken van typische gasflessen van 50 liter: gewicht ...

Het percentage van het gasmengsel is 60:40 (60% propaan en 40% butaan). We berekenen het volume van het propaan-butaanmengsel, op voorwaarde dat in de cilinder 21,2 kg gas: 21,2 kg • (0,526 • 0,6 + 0,392 • 0,4) = 10,01 m 3. Dit betekent dat een fles van 50 liter ongeveer 10,01 kubieke meter gas bevat.

Datum 12-12-2016 Auteur Ing. H. Weener PMSE

Project Grafheuvel de heer H. Veltink Projectnummer 16.128 Datum: 12-12-2016 Documentnummer UO-H00.01 Pagina: 3 1 Algemene uitgangspunten 1.1 Omschrijving Het betreft de bouw van een grafheuvel.. De grafheuvel bestaat uit een betonnen "kelder"in het talud en daarnaast is …

gevel VMZ Staande naad - VMZINC

• Afmetingen van de banen VMZ Staande naad De plaatsing • Bevestiging De plaatsing ... afgedekte volume. Het zink moet minstens een temperatuur van 7°C (metaaltemperatuur) ... Het wordt geplaatst volgens de voorschriften van de fabrikant en de naden van het dampscherm moeten perfect

Copyright ©AoGrand All rights reserved