veiligheidsregels voor het hanteren van zuurstofcilinders pdf

Productieomgeving

Samenwerkingspartner

see you at www.total- veiligheidsregels voor het hanteren van zuurstofcilinders pdf ,Pas je werkhouding aan in functie van de kracht van het gereedschap en het al dan niet repetitieve karakter van de handeling. Gebruik het gereedschap op de correcte manier. ERGONOMIE EN GEREEDSCHAP 3 Een verkeerde werkhouding bij het hanteren van een voorwerp of bij het gebruik van gereedschap kan verwondingen tot gevolg hebben.NL - media.s-bolomveiligheidsregels voor elektrisch gereedschap niet, ... te hanteren. • Gebruik elektrisch gereedschap, inzetstukken, hulpgereedschappen etc. volgens deze aanwijzingen. ... • Controleer voor het inschakelen van het elektrisch gereedschap of het werkgereedschap vrij kan bewegen. Bij het …0870139445 MM 1104 1144 1102 - Busch Vacuum Solutions

vakbekwaam personeel dat geinformeerd is over de van toepassing zijnde veiligheidsregels en opgeleid is voor het hanteren van zuur-stof. De duitse Ongevallen Preventie Voorschriften Zuurstof, BGR 500 Hoofdstuk 2.32 (BGV B7) of de overeenkomstige nationale ong-evallenpreventievoorschriften dienen onvoorwaardelijk in acht te worden genomen.

NL - media.s-bolom

• Gebruik de kabel niet verkeerd, voor het dragen of ophangen van het elektrisch gereedschap of om de stekker uit de contactdoos te trekken. Houd de aansluitkabel uit de buurt van hitte, olie, scherpe randen of bewegende onderdelen. Beschadigde of verwarde aansluitkabels verhogen het risico op een elektrische schok.

BEROEPSKWALIFICATIE (BK 0074) Hulpbarman (m/v)

- Kennis van veiligheidsregels - Kennis van mondelinge communicatietechnieken (om een vlotte bediening van de gasten ... - Het kunnen hanteren van warme dranken . 6 2.2.3 Context Omgevingscontext ... - De beroepsbeoefenaar moet alert zijn voor de eigen veiligheid bij het hanteren van

NL - media.s-bolom

veiligheidsregels voor elektrisch gereedschap niet, ... te hanteren. • Gebruik elektrisch gereedschap, inzetstukken, hulpgereedschappen etc. volgens deze aanwijzingen. ... • Controleer voor het inschakelen van het elektrisch gereedschap of het werkgereedschap vrij kan bewegen. Bij het …

VEILIG GEBRUIK VAN EPOXY SYSTEMEN

VAN HET MANAGEMENT Wanneer potentieel gevaarlijke chemicaliën zoals epoxysystemen worden gebruikt, is het een van de taken van het management om medewerkers voor te lichten over en te trainen in het veilig hanteren van deze producten. De juiste per-soonlijke beschermingsmiddelen moeten worden gebruikt. Regel-matig deelnemen van medewerk-

PATIENTBIJSLUITER - College ter Beoordeling van …

het hanteren van voorzorgsmaatregelen tijdens het manipuleren en de opslag van zuurstofcilinders. Zuurstof is sterk brandbevorderend en kan gloeiende of smeulende materialen plotseling doen ontvlammen; het is daarom verboden om te roken of open vuur te hebben in de nabijheid van een gascilinder. Aansluitingen voor slangen, ventielen enz. moeten ...

Royal FloraHolland Veiligheidsregels - Beschrijving en …

De veiligheidsregel voor het verbod van kinderen in logistieke gebieden is een aanscherping van de oude bepaling over kinderen in het Veilingreglement. Nieuw is dat de regels allemaal voor iedereen gelden. Zo golden de veiligheidsregels voor het dragen van zichtbaarheidskleding en veiligheidsschoenen in logistieke gebieden al langer voor Royal

Certificatieschema Veiligheidsladder

Terugdringing van het aantal onveilige situaties met minder incidenten (verzuim, schades) tot gevolg is het uiteindelijke doel. Het hanteren van de Veiligheidsladder heeft een brede functie. Het biedt kaders voor veilig werken aan alle partijen die in de diverse branches werkzaam zijn. Daarbij wordt geen

LIGHT LIFT - Doornbos Equipment

Het is het doel van deze handleiding om de gebruiker van de benodigde in‐ structies en procedures te voorzien, die onmisbaar zijn voor het correcte en veili‐ ge gebruik van de machine, voor de doeleinden waarvoor deze ontworpen is, en om te voorkomen zichzelf en anderen ernstig letsel te berokkenen.

Bijsluiter: informatie voor de patiënt Zuurstof medicinaal ...

Vandaar het hanteren van voorzorgsmaatregelen tijdens het manipuleren en opslag van zuurstofcilinders. ... Voor het aansluiten van de fles, controleer de identiteit van het medisch gas en het vulniveau op de display (5). A. Aansluiten van een soepele buis (masker of neusbril) op het nippel afnameventiel (3) of een geschikt ...

User Guide BabyCart - medicarsom

Het compartiment voor gascilinders biedt voldoende ruimte voor twee zuurstofcilinders, wat voldoende is voor een paar uur beademing. 2.1 Leeswijzer Lees eerst deze gebruiksaanwijzing in zijn geheel door voordat u de trolley in gebruik neemt. Neem in het bijzonder alle instructies ten behoeve van de veiligheid in acht.

Checklist 1/2 - Werkpostfiche

Procedure voor de spontane raadpleging bij preventieadviseur-arbeidsarts Kopie van het arbeidsreglement Kopie van de onthaalbrochure Bezoek van de verschillende werkplaatsen en sociale voorzieningen Organigram van het bedrijf Beschrijving van de activiteiten en productieprocessen Interne communicatiesystemen, telefonie, ed. Andere:

NL - media.s-bolom

• voor het indraaien van schroeven, • voor het boren in hout, kunststof, keramiek en metaal, volgens de technische gegevens. Wij raden u aan, het elektrisch gereedschap te gebruiken met originele accessoires van Trotec. Voorspelbaar verkeerd gebruik Het apparaat is niet bedoeld voor het boren in beton of natuursteen.

Zuurstof in de thuissituatie - Maasstad Ziekenhuis

Welke voor u geschikt is, is afhankelijk van meerdere factoren: − Het aantal uren dat u op pad gaat. − Het zuurstofgebruik. − De huisvesting. Mogelijke bijwerkingen Extra zuurstofgebruik heeft nauwelijks bijwerkingen. De bijwerkingen die kunnen ontstaan zijn: − Uitdrogen van het slijmvlies van de luchtwegen door de zuurstof.

Agrocid Super™Oligo - Agro Logic

Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel: Hanteren overeenkomstig de geldende industriële hygiëne- en veiligheidsregels. Vermijd onnodige blootstelling. Hygiënische maatregelen : De handen en andere blootgestelde delen wassen met zachte zeep en water, alvorens te eten, drinken, roken of het werk te verlaten ...

Bladzijde : 1 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Herziene uitgave ...

RUBRIEK 6. Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel (vervolg): De ruimte ventileren. 6.4. Verwijzing naar andere rubrieken: Zie ook rubrieken 8 en 13. RUBRIEK 7. Hantering en opslag 7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel Veilig gebruik van het product.

Basis Activiteiten Competenties - EDUCAVIA

Kennis van veiligheidsregels. I160201 - Luchtvaartuigen onderhouden en herstellen 3 ... Kennis van technieken voor het leiden van een team. I160201 - Luchtvaartuigen onderhouden en herstellen 8 ... Hanteren van lasten In openlucht In ploegen Ongemakkelijke houdingen Verplaatsingen tijdens het werk Wachtdiensten Werken met chemische stoffen

Voorschriften voor de opslag van gasflessen ...

Daarnaast gelden voor gasflessen aan een leidingnet aanvullende eisen voor appendages en het leidingwerk. Dit valt buiten de reikwijdte van PGS 15. Voorschrift 6.2.11 van PGS 15 over het verbod tot het openen van afsluiters geldt dan niet.

Alco Cid A - Agro Logic

eten, drinken, roken of het werk te verlaten. Hanteren overeenkomstig de geldende industriële hygiëne- en veiligheidsregels. 7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten Opslagvoorwaarden : Opslaan op een brandveilige plaats. Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking opslaan

A-blad | Werk veilig. Glaszetten en -montage

5. Voor het verticale transport van het materiaal worden mechanische hulpmiddelen, zoals kraan en gevelridder, ingezet. 6. De materialen worden zo dicht mogelijk bij de plaats van verwerking geplaatst. 7. Voor het horizontale transport van het materiaal worden ergonomische hulpmiddelen ingezet. Deze …

Table of Contents - OCI

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel: Hanteren overeenkomstig de geldende industriële hygiëne- en veiligheidsregels. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.

Basis Activiteiten Competenties - EDUCAVIA

Kennis van veiligheidsregels. I160201 - Luchtvaartuigen onderhouden en herstellen 3 ... Kennis van technieken voor het leiden van een team. I160201 - Luchtvaartuigen onderhouden en herstellen 8 ... Hanteren van lasten In openlucht In ploegen Ongemakkelijke houdingen Verplaatsingen tijdens het werk Wachtdiensten Werken met chemische stoffen

Gebruiksaanwijzing cilinderzuurstofsysteem

Voor vragen naar aanleiding van de gebruiksaanwijzing of voor vragen met betrekking tot het gebruik van zuurstof in het algemeen, kunt u altijd contact opnemen met de klantenservice van Linde. Telefoonnummers klantenservice Voor informatie over de apparatuur, storing en vragen over de aflevering van zuurstof. Tijdens kantooruren: 088 – 3276 355

Certificatieschema Veiligheidsladder

en positief gewaardeerd. Terugdringing van het aantal onveilige situaties met minder incidenten (verzuim, schades) tot gevolg is het uiteindelijke doel. Het hanteren van de Veiligheidsladder heeft een brede functie. Het biedt kaders voor veilig werken aan alle partijen die in de diverse branches werkzaam zijn. Daarbij wordt

Copyright ©AoGrand All rights reserved